องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
60 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 0-3855-4204 Fax : 0-3808-6165
E-mail : bangtalat2565@gmail.com, saraban_06241103@dla.go.th
http://www.bangtalad.go.th
 
www.bangtalad.go.th © 2024