ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่อบต.บางตลาด 
     
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.บางตลาด 
     
วารสารสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตะโก หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัด...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตะโก หมู่ที่ ๒ บ้านไทรทม ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัด...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 อบต.ด่านจาก...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อ.จักราช...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะ โครงการติดตั้งระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านสุขสำราญ ประจำปีงบปร...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่อบต.บางตลาด
   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.บางตลาด
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.บางตลาด
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 อบต.บางตลาด
   ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนบ้านนายสมบุญ หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาสศราคากลางวางท่อน้ำดิบและขยายเขตประปาหมู่บ้าน รวม 2 โครงการ
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 3 โครงการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเจริญสุข ตำบลฟากห้วย
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบลฟากห้วย
   ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวทางเดิม ม.6 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวทางเดิม ม.6 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเมืองฝาง
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ม.5 บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองฝาง
   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่อบต.บางตลาด
   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.บางตลาด
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.บางตลาด
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 ณ วัดบางตลาดและวัดคุ้งกร่าง ...
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.194.161
คุณเข้าชมลำดับที่ 219,968

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
60 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 0-3808-6466, 0-3808-6165  Fax : 0-3808-6165
Email : www.bangtalad.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.