ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 7 ธันวาคม 2562  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559) 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559)  
     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
     นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น กลาง สูง)ดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.170.81.210
คุณเข้าชมลำดับที่ 159,460

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
60 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 0-3808-6466, 0-3808-6165  Fax : 0-3808-6165
Email : www.bangtalad.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.